Lešenie Layher Lešenie Layher Allround Allround premosťovací systém

Allround premosťovací systém

alt Allround premosťovací systém je ideálny doplnok lešenia Layher Allround. Len s niekoľko málo dodatočnými dielmi možno únosnosť systému Layher Allround zvýšiť natoľko, že možno vytvoriť napríklad podchodné premostenie veľkých rozpätí alebo ťažké podperné konštrukcie pre veľké zaťaženie.

Allround premosťovací systém je vytvorený pre známe rozmery Layher 2,07 m a 2,57 m. Unikátny systém spojený dielmi s  klinovými hlavami je kompatibilný  s lešením Layher Allround. Jednoduchý systém spojovania svorníkmi je rýchly a jednoduchý.

V prípade využitia ako podperného nosníka lešenárskej konštrukcie, pódia, alebo strešnej konštrukcie je spojenie s konštrukciou nad nosníkom vytvorené pomocou Allround stojek umiestnených v hornej časti. Nakoľko klinové hlavy sú navarené zboku, možno na konštrukcii dokonca pripojiť závesné lešenie alebo možno premostňovacie nosníky navzájom spájať a zvyšovať celkovú únosnosť.

altAk budujeme podchodné premostnenie, je Allround premostňovací systém spojený so stojkami Allround za pomocou klinových hláv umiestených na stranách stojek. V závislosti na požiadavkách je možno použiť buď štandardné oceľové podlahy, alebo špeciálne pódiové podlahy. Most možno zakryť Layher Protect kazetami a zastrešiť ho. Most je pripevnený na Layher ťažké podpery pomocou špeciálne navrhnutých podperných dielov. Tieto špeciálne podperné diely umožňujú montáž na zemi a následné zdvihnutie žeriavom , čo je hlavná výhoda pri premostňovaní ciest.

Vaše výhody

 • Extrémne vysoká únosnosť
 • Úplne kompatibilná so systémom Layher Allround
 • Dĺžka je flexibilná v rámci použitia polí 2,07 m /2,57m
 • Staviteľné diagonály z tyčoviny
 • Jednoduché spojovanie svorníkmi
 • Podpery lešenia, pódií a striech
 • Mosty o rozpätí až 30 m
 • Možnosť zakrytia systémom Layher Protect
 • Možnosť navrhnutia previsnutého nosníka a spojeného nosníka
 • Možnosť pred-montáže na zemi
 • Jednoduché pripevnenie na Layher ťažké podpery

Odborní poradcovia

Predaj a prenájom

Jozef Juhas
jozef.juhas@lavel.sk
911 239 495