Lešenie Layher Lešenie Layher Allround

Systémové lešenie Layher Allround

altModulové lešenie Layher Allround sa využíva hlavne pre náročné lešenárske konštrukcie - a to všade tam, kde konvenčnú lešenársku technológiu nemožno optimálne a ekonomicky použiť. Nákupom modulového lešenia ayher Allround realizujete investíciu do perfektného a kompletného systému so všetkými potrebnými povoleniami, tj. investujtete do rýchlej,bezpečnej a vysokej univerzálnej konštrukcie.

Unikátna kombinácia voľného a tuhého pripojenia do systému modulového lešnia Layher Allround bez šróbovania umožňuje výber automaticky pravouhlého, lineárneho pripojenia, alebo pripojenie pod ľubovoľným uhlom a to so zabudovanou bezpečnosťou. Originál modulové lešenie Layher Allround  ponúka - predovšetkým u komplexných lešenárskych konštrukcií- neporovnáteľný rozsah použitia, neporovnateľne rýchlu montáž, presvedčivé ekonomické argumenty a to i vďaka veľkému rozsahu dielov príslušenstvá - univerzálnosť použitia nie je obmedzená jedinou dostupnou sadou.

Voľné pripojenie

Vďaka jednoduchosti klinu je možné aj voľné pripojenie na stavbe. To znamená ,že jeden človek môže bezpečne montovať do akejkoľvek výšky. Úder kladiva zmení voľné pripojenie v bezkonkurenčne tuhý a silou prenášajúci styk.

Silou prenášajúci styk

Je výsledkom výnimočného designu klinovej hlavy, ktorá presne pasuje na obvod stojky - čo má za výsledok, že sily sú centricky prenášané veľkou plochou do stojky.

Rýchla montáž

Až 8 pripojení pod rôznymi uhlami možno navrhnúť do jedného staticky ideálneho styku modulového lešenia Layher Allround. Montáž lešenárskeho systému Layher Allround je logická, pokiaľ požadujete, môžete vložiť "O" priečniky i "U" priečniky, na ktoré sa osadia lešenárske podlahy. Osadené podlahy (zaistené poistkou proti nadvíhnutiu podlahy) majú tak stužiaci efekt,že pozdĺžniky sa stanú nadbytočnými - čím sa šetrí na materiálu, montáži i doprave.

Odborní poradcovia

Predaj a prenájom

Jozef Juhas
jozef.juhas@lavel.sk
911 239 495