Lešenie Layher LayPlan

LayPlan - program pre návrh lešenia

LAYPLAN je softwarový program pre navrhovanie lešenia používaním lešenárskych systémov Layher Allround a Layher Blitz.

Obidva LAYPLAN moduly môžu byť teraz používané pre efektívne navrhovanie jednotlivých riešení. Vložíte rozmery a vyberete požadovanú variantu montáže, LAYPLAN Vám dodá návrhy lešenia plus nákresy a zoznamy materiálu.

alt

Okrem toho, môže byť vložené premostnenie pomocou fošní a diagonál alebo pomocou systému priehradových nosníkov. Ďalej sú určené pole pre diagonály a lešenárske úrovne so zábradlím. Polia môžu byť kedykoľvek pridané, odstránené alebo môže byť pozmenená ich dĺžka. Podlahy sú vkladané do ľubovoľných polí a úrovní, rovnako ako ďalej konzoly či konzolové nosníky s fošňami a ďalšími diagonálmi. Dodatočné zábradlia a prístupy zakončujú návrh lešenia.

Tlač - možnosti

Po dokončení zadania vstupných údajov je k dispozícii prehľadný výkres, súhrnný zoznam množstva, rezy v osách x a y, a pre priestorové lešenie je k dispozícii taktiež rez v ose z. Úrovne môžu byť vybrané voľne. Začlenené sú rovnako exportné a poštové funkcie.

Správca materiálu

Zoznamy materiálu môžu byť spracované individuálne a sú použiteľné nezávisle na LAYPLANu.To umožňuje, že môžu byť dokonca pridané a odobrané zoznamy materiálu odlišných projektov. Je tu možná správa materiálu a určovánie chýbajúcich zásob.

Kompletné lešenie len v troch krokoch

Navrhujte lešenie rýchlo a efektívne s jasne vyloženým a ľahko použiteľným LAYPLAN softwarom.

Vytlačený výkres Vám zaručuje legálne zabezpečenie požadované orgánmi inšpektorátu bezpečnosti práce a napomáhá Vám s vašou logistikou.

Navrhovaním je ušetrený čas a zároveň sa dostáva na stavbu správna zostava lešenia.

Rozšírený software pre systém Allround

So súčasnou verziou je navrhovanie kruhového a priestorového lešenia, voľne stojacích veží a fasádneho lešenia založeného na systéme Layher Allround rýchlo hotové.

Priestorové lešenie a veže

Rôzne typy rezov priestorového lešenia môžu byť postupne vytvorené a ilustrované vo forme nákresu. Pridružené a automaticky vytvorené zoznami materiálu môžu byť spracované samostatne.

Kruhové lešenie

Je možné narhovanie vonkajšieho a vnútorného lešenia. Môžu byť použité všetky varianty montáže v zhode s návodmi Layher pre montáž a použivanie. Pre ďalšie spracovanie môžu byť podlažia vymenené, vymazané a pridané. Pozdĺžna diagonála a priečne diagonály môžu byť  jednoducho pridané ako je možná inštalácia zábradlia, rebríkov a schodiskových výstupov. Taktiež dĺžka pola môže byť pozmenená a dokonca môže byť zvláštne pole pre nakládku postavené pred priestorovým lešením Allround.

Layher LAYPLAN - výhody

Rýchle a lacné navrhovanie kruhového a fasádneho lešenia používaním Layher Blitz® , a rovnako navrhovanie priestorového lešenia a voľne stojacích veží zo systému Layher Allround

Jednoduchý na inštaláciu a na používanie

V prípade záujmu o 30 dennú skúšobnú verziu kontaktujte prosím našich odborných poradcov.

Systém pre lešenie Blitz

alt

LAYPLAN Blitz Systém robí jednoducho návrhy lešenia, zisťuje aký je potrebný materiál pre ich stavbu a poskytuje vytlačené plány pre väčšiu bezpečnosť na stavbe. V súlade s platnými predpismi musí byť poskytnutý plán pre montáž, prestavbu a demontáž lešenia v závislosti na komplexnosti.

S LAYPLANom môžete navrhovať rýchle a lacno na základe systému Blitz lešenie až 20 jednotlivých fasád s maximálnou dĺžkou strany 250 m a až do výšky podlahy 50 m. Tieto dáta môžu byť pre ďalšie spracovanie vytlačené alebo exportované do rôznych súborových formátov. S rozsiahlym potenciálom LAYPLANu ste vždy na bezpečnej strane- a to vo všetkých ohľadoch.

Odborní poradcovia

Predaj a prenájom

Jozef Juhas
jozef.juhas@lavel.sk
911 239 495